MggSendo.com chuyên trang tổng hợp, chia sẻ các loại mã giảm giá Sendo, các chương trình khuyến mãi Sendo mỗi ngày và phân loại.
Các loại mã hỗ trợ chi phí giao hàng như: mã miễn phí vận chuyển sendo, voucher freeship, freeship sendo, mã giảm giá vận chuyển sendo.

Danh sách khuyến mãi khác: Fahasa, Điện máy XANH, Thế giới di động, Shopee, Tiki, Lazada,…
Các loại mã giảm giá mua hàng: SenMall, coupon sendo, voucher sendo, voucher shop+ với nhiều mức giảm 5k, 10k, 15k, 20k, 25k, 30k, đặc biệt các mã giảm 50k khách hàng mới, 100k, mã hoàn tiền sendo…
Tất cả thông tin được mggsendo.com cập nhật liên tục từ các chương trình khuyến mãi Sen Đỏ đang diễn ra, sau đó phân loại theo từng ngành hàng, gian hàng, thương hiệu trước khi chia sẻ tới mọi người.

📊 Xem lịch sử tăng giảm giá bán sản phẩm, tiết kiệm hơn khi mua sắm Cài cho Chrome

Sắp Xuất Hiện
Mã Hoàn Tiền
Miễn Phí Vận Chuyển
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:01
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 99k
Hiệu lực lúc: 02/09/2022 17:55:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 0đ
70%
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 399k tối đa 25k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 149k
60%
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 499k tối đa 25k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 49k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 149k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 49k
50%
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 49k tối đa 15k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 99k
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:01
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 0đ
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:01
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 0đ
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:01
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 3000k
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:01
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 3000k
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:01
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 99k
Voucher Toàn Sàn
Thanh Toán Online
Voucher Shop+
Thời Trang
Sức Khoẻ - Làm Đẹp
Nhà Cửa - Đời Sống
Công Nghệ
Tiêu Dùng
Gia Dụng
Ưu Đãi Ngân Hàng & Khác
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:01
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 99k
30%
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 49k tối đa 35k
Hiệu lực lúc: 02/09/2022 17:55:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 0đ
70%
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 399k tối đa 25k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 149k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 15:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 299k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 15:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 399k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 15:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 499k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 15:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 699k
5%
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 15:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 1k tối đa 80k
6%
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 15:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 399k tối đa 50k
7%
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 15:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 219k tối đa 30k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 15:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 999k
8%
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 15:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 1499k tối đa 250k
5%
Hiệu lực lúc: 23/09/2022 18:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 500k tối đa 500k
60%
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 499k tối đa 25k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 49k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 149k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 49k
5%
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 5000k tối đa 1000k
50%
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 50k tối đa 50k
40%
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 1k tối đa 20k
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 99k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 99k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 149k
50%
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 49k tối đa 15k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 99k
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:01
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 0đ
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:01
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 0đ
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:01
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 3000k
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:01
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 3000k
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:01
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 99k
5%
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 5000k tối đa 1000k
50%
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 50k tối đa 50k
5%
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 500k tối đa 500k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 99k
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 149k
50%
Hiệu lực lúc: 16/09/2022 15:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 1k tối đa 20k
Hiệu lực lúc: 20/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 119k
15%
Hiệu lực lúc: 20/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 249k tối đa 80k
7%
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 299k tối đa 30k
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 399k
5%
Hiệu lực lúc: 23/09/2022 18:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 500k tối đa 500k
30%
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 49k tối đa 35k
40%
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 1k tối đa 20k
Hiệu lực lúc: 01/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 30/09/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 99k
Hiệu lực lúc: 26/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 02/10/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 300k
Hiệu lực lúc: 26/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 02/10/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 300k
Hiệu lực lúc: 26/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 02/10/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 300k
Hiệu lực lúc: 26/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 02/10/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 300k
Hiệu lực lúc: 26/09/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 02/10/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 300k
Hiệu lực lúc: 01/10/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 31/10/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 99k
50%
Hiệu lực lúc: 01/10/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 31/10/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 1k tối đa 20k
30%
Hiệu lực lúc: 01/10/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 31/10/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 50k tối đa 30k
15%
Hiệu lực lúc: 03/10/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 05/10/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 1000k tối đa 500k
Hiệu lực lúc: 10/10/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 12/10/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 100k
Hiệu lực lúc: 10/10/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 12/10/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 1000k
15%
Hiệu lực lúc: 10/10/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 12/10/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 1000k tối đa 500k
10%
Hiệu lực lúc: 10/10/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 10/10/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 200k tối đa 50k
Hiệu lực lúc: 10/10/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 12/10/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 200k
15%
Hiệu lực lúc: 17/10/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 19/10/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 1000k tối đa 500k
15%
Hiệu lực lúc: 24/10/2022 00:00:00
Hạn sử dụng: 26/10/2022 23:59:59
  Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Thanh toán hoá đơn đặt hàng từ 1000k tối đa 500k
© by PolyXGO

Về mggsendo.com

Blog mggsendo với hashtag #mggsendo là đối tác tham gia tiếp thị liên kết hay còn gọi là affiliate marketing cho sàn TMĐT Sendo, Sen Đỏ Việt Nam. Do đó, mggsendo không thuộc quyền quản lý bởi Sendo Việt Nam, đồng nghĩa với việc mgg sendo sẽ chịu trách nhiệm quản lý mọi thông tin, chia sẻ của mình với người tiêu dùng, cộng đồng khách hàng là người mua, người bán tại Sendo.

Mã giảm giá Sendo là gì? mggsendo là gì?

mggsendo hay mgg sendo là viết tắt của các loại mã giảm giá Sendo là đoạn ký tự liền nhau bao gồm nhóm ký tự từ a->z, A->Z và 0-9 hoặc bao gồm cả 3 nhóm ký tự. Mã được tạo bởi hệ thống Sendo qua các công cụ quản trị và hỗ trợ người bán (chủ gian hàng) hoặc quản trị viên Sendo sau đó cung cấp tới khách hàng mua sắm tại Sendo. Các loại mã được tạo bởi hệ thống là duy nhất trên toàn sàn Sendo và được phân loại theo ngành hàng cụ thể. Đặc biệt vào những dịp mua sắm trực tuyến, ngày spike day hàng tháng hoặc mua sắm lớn hàng năm các loại mã này rất nhiều và gần như quen thuộc với người mua sắm tại Sendo vì khi áp dụng mã sẽ được giảm giá đơn hàng, nhiều chương trình khách hàng còn nhận được nhiều quà tặng, phiếu mua hàng hoặc freeship 0đ với các đơn hàng nội thành các thành phố lớn.

Mỗi khi triển khai các chương trình khuyến mãi Sendo thường gửi thông báo tới khách hàng về thông tin ưu đãi, điều kiện, đối tượng áp dụng qua tài khoản trên Sendo App/ web. Ngoài ra thông tin ưu đãi cũng có thể thấy trên các banner, landing page chương trình khuyến mãi hoặc trong phần thông tin chi tiết sản phẩm tại Sendo.

Tên gọi khác của mggsendo?

Mã giảm giá Sendo còn có các tên gọi khác là: coupon sendo, voucher sendo, mã sendo hay mgg sendo… đây là những tên gọi khách hàng thường sử dụng để săn mã sendo qua các công cụ tìm kiếm như bing, yandex, coccoc, yahoo search, google… Và có thể bạn tìm kiếm thấy mggsendo.com bọn mình qua đó đó!?

Mỗi mã mggsendo có giá trị bao nhiêu?

Mức giảm của mã sendo là không có quy định giới hạn cụ thể, chúng rất phong phú và đa dạng. Trong đó, có những mã giảm hàn triệu đồng vào những dịp đặc biệt như Sinh Nhật Sendo hoặc ngày mua sắm trực tuyến lớn hàng năm.

Mức giảm thông thường hay thấy tại sendo là: mã sendo 5k, 10k, 15k, 20k, 25k, 30k, mã voucher sendo cho khách hàng mới hoặc các mức giảm theo % tổng giá trị đơn hàng + có giới hạn như “mã giảm giá 50% giới hạn 200k khi đặt mua điện thoại iPhone tại Sendo”.

Tại sao lại có mã giảm giá Sendo?

Yếu tố hình thành và sử dụng mã giảm giá tại Sendo bản chất cũng tương tự như các chương trình khuyến mãi giảm giá chỉ khác là bạn cần phải thu thập, lưu và sử dụng mã mới được giảm giá. Qua đó, việc mua sắm ở phía khách hàng có cảm giác trải nghiệm hài lòng hơn là mình được mua hàng với giá tốt hơn, kích cầu cảm xúc khách hàng tốt hơn, qua đó kích cầu thói quen mua sắm.

Trên thực tế rất nhiều khách hàng biết là giảm giá vẫn có thể chưa phải là giá tốt nhất nhưng mua sắm trực tuyến quan trọng hơn vẫn là ở: nhãn hiệu, chất lượng sản phẩm, chính sách dịch vụ, giao hàng, đổi trả, chính sách bảo hành… và sau cùng mới tới giá bán. Đặc biệt là ở các dòng sản phẩm có thương hiệu lớn thì giá bán chưa hẳn là vấn đề quá quan trọng với khách hàng.

Ví dụ điển hình mình đang có nhu cầu đặt tã bỉm bobby chính hãng cho bé và mình hay mua sắm tại Sendo thì ngay khi các gian hàng bán dòng sản phẩm này có chương trình khuyến mãi và gửi thông tin mã giảm giá tã bỉm Bobby thì mình sẽ tham khảo ngay. Tã bỉm là nhu cầu mua sắm thường xuyên vậy nên tại sao mình không mua khi được giảm giá? vì đằng nào mình cũng vẫn mua cho con!

Mã giảm giá Sendo có hạn sử dụng không?

CÓ! các loại voucher sendo gần như ngày nào cũng xuất hiện vì trên Sendo có rất nhiều gian hàng người bán hoạt động 24/7 và dĩ nhiên điều kiện áp dụng mã, hạn sử dụng mã là cần thiết để các mã mới được tạo thêm. Do đó, ngay khi có nhu cầu và nhận được thông tin các mã hot bạn nên sử dụng luôn nha. Ngược lại nếu mã hết lượt bạn cũng đừng lo lắng vì các mã mới, sắp xuất hiện, sẽ xuất hiện sẽ được cập nhật liên tục, thậm chí có nhiều voucher còn hot hơn voucher trước đó.

Cách thu thập mã giảm giá Sendo, sưu tầm và lưu mã Sendo ở đâu?

Tại sendo hiện tại mỗi tài khoản người mua đều sở hữu một ví gọi là ví Voucher Sendo. Sử dụng ví này bạn có thể thu thập mã giảm giá bạn bè chia sẻ, web/ blog chia sẻ mã như mggsendo.com… hoặc các mã được Sendo tặng mỗi ngày, hàng tháng đều được lưu và quản lý trong ví của bạn.

Tìm kiếm và Lưu mã trên web/ app sendo ở banner các chương trình khuyến mãi hoặc gian hàng, ngành hàng sản phẩm cụ thể. Cách này bạn có thể truy cập chủ động vào các danh mục ngành hàng mình đang có nhu cầu mua sắm và tiến hành Lưu mã vào ví Voucher của bạn.

Cách sử dụng mã giảm giá Sendo? sử dụng mã trong ví Voucher Sendo?

Để áp dụng voucher sendo bạn cần tham khảo điều kiện sử dụng mã sau đó đặt mua các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng điều kiện đó. Sau cùng ở bước thanh toán đơn hàng bạn có thể tìm và sử dụng voucher để được giảm giá bằng cách chọn các mã đã lưu trong phần Mã ưu đãi SendoChọn/nhập mã. Trong đó, mã nào có giá trị ưu đãi lớn nhất sẽ được Sendo đánh dấu cho bạn là “ Ưu đãi lớn nhất“.

Cách sử dụng mã giảm giá sendo hiệu quả khá đơn giản và chỉ cần bạn chịu khó săn mã cho vào ví Voucher để dùng.

Có bao nhiêu loại MGG Sendo?

Sendo không có quy định cụ thể về việc sẽ phát hành bao nhiêu loại mã giảm giá nhưng bạn có thể tham khảo một số phân loại mgg cụ thể như sau:

MGG theo ngành hàng Sen Đỏ

Mã do sendo tạo và cung cấp vào các lễ hội mua sắm lớn hàng năm, spike day, chương trình khuyến mãi ưu đãi tại Sendo. Mức giảm giá, số lượng mã phát hành, điều kiện, gian hàng, ngành hàng… tuỳ vào quy mô của dịp diễn ra chương trình. Ví dụ vào dịp Sinh Nhật Sendo 24/5 (hàng năm) thì chắc chắn ưu đãi cho khách hàng mới và cũ tại Sendo thường hấp dẫn hơn các dịp khác.

MGG từ gian hàng người bán Sen Đỏ

Loại mã này được gian hàng người bán tạo và phân phối qua các công cụ hỗ trợ người bán trên hệ thống Sendo. Mức giảm của các loại mã này sẽ do chủ shop quy định và tuân theo chính sách người bán của Sendo. Ví dụ: giảm 100k cho đơn hàng từ 500k shop Bobby chính hãng.

Lưu ý: mức giảm giá tối đa của các loại mã này thường cũng sẽ tuỳ vào điều kiện chương trình, sự kiện khuyến mãi của sàn hoặc kỷ niệm thành lập shop, xả kho… thông thường mã giảm giá Shop phổ biến ở dạng mua nhiều giảm nhiều như: giảm 5k, giảm 10k, giảm 15k,… kèm với điều kiện giỏ hàng từ bao nhiêu.

Mã giảm giá vận chuyển Sendo

Đúng với tên gọi của nó khi sử dụng mã này bạn sẽ được giảm giá chi phí giao hàng hoặc thậm chí miễn phí vận chuyển hoàn toàn đối với phí giao hàng nhỏ hơn mức giảm “Hỗ trợ tối đa“. Loại mã này có thể do chủ shop cung cấp cho khách hàng mua hàng tại gian hàng của họ hoặc do sendo cung cấp nếu là dạng mã toàn sàn, toàn nghành hàng.

Đối với loại mã giảm giá vận chuyển bạn chỉ được hỗ trợ giảm bớt chi phí vận chuyển. Phổ biến là các mức giảm từ 10k-30k, thậm chí hơn tuỳ vào từng chương trình.

Đối với các loại mã do sendo cung cấp bạn có thể áp dụng ở những dòng sản phẩm, ngành hàng hoặc danh sách sản phẩm cụ thể tuỳ vào điều kiện quy định của từng chương trình khuyến mãi.

Đối với các loại mã do shop người bán cung cấp bạn chỉ có thể áp dụng cho các sản phẩm, dịch vụ cung cấp bởi gian hàng đó hoặc mã sản phẩm cụ thể được bán bởi họ.

Mã miễn phí vận chuyển Sendo (voucher freeship sendo)

Đối với mã miễn phí vận chuyển sendo bạn sẽ không cần thanh toán tiền giao hàng cho đơn hàng của bạn. Hiện tại khách hàng thường nhầm lẫn giữa loại mã miễn phí vận chuyển với mã giảm giá vận chuyển. Nhầm lẫn này thường do khách áp dụng mã giảm giá vận chuyển 30k cho đơn hàng 500k và thực tế nhà bạn trong nội thành phố lớn hoặc gần các kho hàng của Sendo nên chi phí giao hàng của đơn chỉ 20k vậy đây cũng có thể hiểu là mã freeship.

Mã voucher ngân hàng, ưu đãi từ đối tác Sendo

Các đối tác ngân hàng phát hành thẻ tín dụng, thẻ ATM, VISA… luôn có chiến dịch tìm kiếm khách hàng mới và khách hàng có thói quen thanh toán trực tuyến tại Sendo là những khách hàng tiềm năng mở thẻ. Hơn nữa mua sắm tại Sendo hay các sàn thương mại điện tử khác hiện tại cũng mong muốn khách hàng thanh toán trực tuyến thay vì tiền mặt. Đó là lý do chúng ta thường thấy các voucher ngân hàng đối tác ưu đãi khách hàng mới mở thẻ để nhận “hoàn tiền”, “giảm giá khi thanh toán qua thẻ ngân hàng”.

Đối với các loại voucher này thì bạn cần kiểm tra kỹ các điều khoản, chính sách áp dụng trước khi quyết định mở thẻ nhé!

Chính sách, quy định sử dụng mã giảm giá tại Sen Đỏ?

Mã giảm giá Sendo sử dụng được cho tất cả sản phẩm không?

KHÔNG! không phải bất cứ mggsendo nào bạn cũng có thể sử dụng cho tất cả sản phẩm, ngành hàng tại Sen Đỏ mà chỉ có các loại mã có điều kiện áp dụng toàn sàn Sendo.

Số lần 1 mã giảm giá Sendo có thể áp dụng?

Tuỳ vào từng loại mã giảm giá, quy mô ngân sách, ngành hàng… mà số lượt được sử dụng mã sẽ khác nhau.

  • Với các mã tặng sinh nhật riêng cho khách hàng mã chỉ có hiệu lực sử dụng duy nhất 1 lần đối với tài khoản được nhận.
  • Đối với các mã ngân sách có hạn hoặc số lượng sản phẩm có hạn sẽ có số lượt áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên hay nhiều lượt hơn.
  • Đối với các mã voucher áp dụng cho khách hàng mới thì sẽ có hiệu lực sử dụng vĩnh viễn cho tới khi có thông tin thay đổi về chính sách.

Một đơn hàng có thể sử dụng được bao nhiêu loại mã giảm giá Sendo?

Với chính sách hiện tại bạn hoàn toàn có thể sử dụng được nhiều mã giảm giá cùng lúc tại Lâzda nhưng cơ bản PHẢI khác loại mã. Trong một đơn hàng hiện tại trên Lazada bạn có thể sử dụng:

  • 1 mã giảm giá do Sendo phát hành.
  • 1 mã giảm giá do Người bán Sendo phát hành.
  • 1 mã giảm giá vận chuyển/ miễn phí vận chuyển do Sendo hoặc người bán phát hành.

Hướng dẫn cách săn mã giảm giá Sendo?

Trước khi sử dụng mgg sendo bạn cần sưu tầm và cho mã vào Ví Voucher Sendo. Việc cho mã vào ví trước sẽ giúp bạn tiện áp dụng thử nhiều mã trong ví và lựa chọn được ưu đãi tiết kiệm nhất cho đơn hàng. Vậy:

Săn mgg sendo ở đâu?

Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm mã tại mggsendo.com và cho vào ví trước khi sử dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể săn mã tại Sendo.vn ở các link chương trình khuyến mãi, banner quảng cáo bằng cách cho mã vào ví Voucher của bạn.

Đăng ký nhận thông báo khuyến mãi từ Sendo App, bạn chỉ cần lưu mã vào ví ngay khi nhận thông báo qua app hoặc email đăng ký tài khoản của bạn tại Sendo.vn.

Tham gia các Hội Săn Deal, Săn Sale để nhận thông tin về khuyến mãi mua sắm tại các sàn TMĐT Việt Nam. Ở những nhóm này bạn còn có thể tham gia cùng mọi người lập hội chơi các mini game để săn xu, quà tặng hấp dẫn…

Mã giảm giá Sendo tại mggsendo.com tổng hợp thế nào?

Dữ liệu tại mggsendo được tổng hợp và kiểm duyệt bởi quản trị viên với sự hỗ trợ từ phần mềm phát triển bởi polyxgo. Những công cụ này được tích hợp các tính năng lấy và phân tích tối ưu dữ liệu khuyến mãi trực tiếp từ các sàn thương mại điện tử.

Với công cụ polyxgo thì độ chính xác thông tin khuyến mãi, mã voucher từ Sendo tại mggsendo là gần như tuyệt đối. Trong một số trường hợp mã không thể sử dụng, mã không hợp lệ thường nguyên nhân chính là đã: hết lượt sử dụng, chương trình hết ngân sách, sản phẩm áp dụng mã hết hàng…

Mggsendo.com có phải toàn bộ mã giảm giá tại Sendo không?

KHÔNG! tại Sendo cũng như các sàn thương mại điện tử lớn mỗi ngày có rất nhiều mã giảm giá, khuyến mãi chính vì vậy mggsendo chỉ ưu tiên tổng hợp những voucher có mức ưu đãi tốt và đảm bảo bạn sẽ áp dụng được. Việc mắc phải thiếu sót khi cập nhật mã là không thể tránh khỏi mong bạn thông cảm, bọn mình luôn cố gắng cải thiện công cụ săn mã, kiểm duyệt mã tốt nhất có thể trước khi chia sẻ.

Cập nhật sớm nhất thông tin mã giảm giá từ mggsendo.com?

Rất đơn giản là bạn bookmark trang này lại và thường xuyên ghé thăm, ủng hộ bọn mình nhé! #mggsendo là một hashtag trên các mạng xã hội mà bọn mình chia sẻ thông tin khuyến mãi từ Sen Đỏ – sàn thương mại điện tử nội địa lớn nhất Việt Nam. Do đó, bạn cũng có thể tìm kiếm mã sendo qua các từ khoá được mggsendo thu thập, phân loại theo cấu trúc như sau:

  • mgg sendo hôm nay: để tìm kiểm danh sách mã sendo đang có hiệu lực áp dụng hôm nay.
  • mgg sendo 50k: để tìm kiếm danh sách mã sendo giảm giá 50k.
  • mgg sendo 100k: để tìm kiếm danh sách mã giảm giá sendo 100k.

Cấu trúc chung cơ bản tìm kiếm các mã có giá trị khác cũng tương tự: mgg sendo hoặc mggsendo + giá trị mã bạn cần tìm kiếm.

Giới thiệu về Sendo Việt Nam

Siêu Chợ Sen Đỏ – Siêu Chợ duy nhất được bảo trợ bởi FPT, kết nối người mua và người bán cả nước. Với mong muốn phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến cho tất cả người tiêu dùng trên khắp Việt Nam, Siêu Chợ Sen Đỏ có thế mạnh về sự đa dạng hàng hoá, đem đến sự yên tâm và tiện lợi nhất khi mua sắm trực tuyến, mang lại cuộc sống đủ đầy hơn.

Tại Sendo siêu nhiều hàng hoá, ứng dụng Sendo cung ứng 29 ngành hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm với hơn 10 triệu sản phẩm từ cộng đồng nhà bán hàng tại Việt Nam.

MggSendo là gì?
MggSendo là gì?